Arbeidsutvalget 2016

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.   

Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøtemøte, "T" er telefonmøte. 

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak - disse gir best oversikt over saken. Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon.  

Om det ikke er merknader til sakene i møtet og vedtakene lik innstillingen i samtlige saker, lages ikke protokoll med samla saksfamstilling.

Møtedokumenter arbeidsutvalget 2016

I tillegg kan påregnes møter ved behov, disse tas normalt som epost- eller telefonmøter.

25.2.2016   E   Innkalling protokoll 
  3.5.2016 T Innkalling - protokoll - protokoll med samla saksframstilling
19.8.2016 E Innkalling - Protokoll 
7.9.2016 T Innkalling - Protokoll
(Publisert:24.02.2016 Sist endret:24.10.2016)