Arbeidsutvalget 2015

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.   

Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøtemøte, "T" er telefonmøte. 

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak - disse gir best oversikt over saken. Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon.  

Om det ikke er merknader til sakene i møtet og vedtakene lik innstillingen i samtlige saker, lages ikke protokoll med samla saksfamstilling.

Møteplan arbeidsutvalget 2015

I tillegg kan påregnes møter ved behov, disse tas normalt som epost- eller telefonmøter.

2.2.2015   T   Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling 
23.2.2015 E Innkalling - protokoll 
4.5.2015   T Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling 
12.5.2015 E Innkalling - protokoll 
29.5.2015 E Innkalling - protokoll 
17.8.2015  T Innkalling - protokoll 
2.11.2015  T Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
10.11.2015  E Innkalling - protokoll

 

 

 

 

 

 

MERK: Vil du ha innkalling med bokmerker for å bla lettere, må du høyreklikke lenken, laste ned fila og så åpne den i Acrobat (reader).

 


CSB