Møtepapirer AU-møte

Grønkurle.


Møteinnkallingene består av  saksutredninger med innstilling til vedtak fra forvalterne, ofte med vedlegg.  Protokoll for arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalget. Utvalget kan behandle saker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. 

En del hastesaker behandes enkeltvis eller noen få i gangen som elektroniske møter utenom den ordinære møteplanen.  Vi er per i dag ikke ajour med disse, men du finner alle vedtak fra 2014 i miljøvedtaksregisteret

Møtepapirene og andre papirer i saken er også tilgjengelig gjennom linken fra denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknader til styret som er behandlet i arbeidsutvalget er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengelig gjennom søk i OEP.  Har du funnet en sak i miljøvedtaksregisteret, kan du søke opp øvrige dokumenter i OEP ved hjelp av arkivsaksnummeret (format: åååå/nnnn)

Protokollene er sortert etter årstall og dato.

Magnus Snøtun

Arbeidsutvalget 2018

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.    Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøtemøte, "T" er telefonmøte.  X er avlyst. Med økt delegering til forvalterne fra 2015, er det få saker som trenger behandling i AU.

(Publisert:23.05.2018)

Arbeidsutvalget 2017

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.    Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøtemøte, "T" er telefonmøte.  Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og ...

(Publisert:03.05.2017 Sist endret:23.05.2018)

Arbeidsutvalget 2016

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.    Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøtemøte, "T" er telefonmøte.  Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og ...

(Publisert:24.02.2016 Sist endret:24.10.2016)

Arbeidsutvalget 2015

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.    Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøtemøte, "T" er telefonmøte.  Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og ...

CSB

Arbeidsutvalget 2014

Vi legger ut protokollene fra arbeidsutvalget her etter hvert som de er godkjent.  De legges ut med samlede saksframstillinger, det vil si at hver sak har saksutredning pluss vedtak.   Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøte, "T" telefonmøte.

Carl S. Bjurstedt

2013

Arbeidsutvalsprotokoller for 2013

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.09.2014)

2012

Arbeidsutvalsprotokoller for 2012

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:17.09.2014)