Møtedokumenter

Alle enkeltsaker  fra 1.1.2014 der styret, arbeidutvalget eller forvalterne har fattet vedtak etter verneforskriftene vil du kunne finne i miljøvedtaksregisteret (lenken går til våre saker). De legges ut i form av "samlet saksframstilling", dvs. saksframstilling med innstilling, møtebehandling og vedtak. Delegerte vedtak gjort av forvaltene har samme innhold, med unntak av det ikke er noen innstilling og møtebehandling.


Møtepapirer styremøte

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut. Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene.  Merk at du må på nederste nivå i bokmerkehierarkiet for å åpne siden det henvises til. Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ...

CSB

Møtepapirer AU-møte

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak - disse gir best oversikt over saken.   Protokoll for arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalget. Utvalget kan behandle ...

Magnus Snøtun