Møtedokumenter

Alle enkeltsaker  fra 1.1.2014 der styret, arbeidutvalget eller forvalterne har fattet vedtak etter verneforskriftene vil du kunne finne i miljøvedtaksregisteret (lenken går til våre saker). De legges ut i form av "samlet saksframstilling", dvs. saksframstilling med innstilling, møtebehandling og vedtak. Delegerte vedtak gjort av forvaltene har samme innhold, med unntak av det ikke er noen innstilling og møtebehandling.


Møtepapirer styremøte

  Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeider saksframlegg med innstilling og styret er vedtaksmyndighet.   Vi har ikke hatt kapasitet til å legge ut alle protokoller fra tidligere år, men håper å få lagt til de som mangler etter hvert. Fra sommeren 2014 vil vi legge ut komplette sakspapirer før møtet og ...

CSB

Møtepapirer AU-møte

Møteinnkallingene består av  saksutredninger med innstilling til vedtak fra forvalterne, ofte med vedlegg.  Protokoll for arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre er den offisielle møteboka for utvalget. Utvalget kan behandle saker som ikke er av stor betydning for verneverdiene. 

Magnus Snøtun