Møteplan 2019

Styret har vedtatt denne møteplanen for 2019:

Dato

Uke

Tid

Utvalg

Sted

Mandag 11. februar.

  7

kl. 9

Arbeidsutvalget

Avlyst - ikke saker

Fredag 3. mai (FLYTTET fra 8.4.)

 15

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Hjerkinn

Mandag 20. mai.

 21

kl.  9

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Mandag 24. juni. og evt. tirsdag 25.

 26

kl. 10

Nasjonalparkstyret 

Ikke best.

Mandag 19.august.

 34

kl. 9

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Mandag 30. september.

 40

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Ikke best.

Mandag 4. november

 45

kl.  9

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Mandag 9. desember.

 50

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Ikke best.

Møtet i nasjonalparkstyret i uke 24 er satt opp med to dager som en mulighet for befaring, om det skulle oppstå behov for / ønske om det.

Klokkeslett er veiledende. Møter i arbeidsutvalget (AU) avholdes som telefonmøte, kun om det er behov. I tillegg kan komme ekstra møter ved behov (hastesaker) - disse tas normalt per e-post eller telefon.
Styremøter holdes normalt på Hjerkinn.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:03.04.2019)