Møteplan 2020

Styret har vedtatt denne møteplanen for 2020:

Dato

Uke

Tid

Utvalg

Sted

Onsdag 18. mars

 12

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Elektronisk

Mandag 11. mai.

 20

kl.  10

Nasjonalparkstyret

Elektroniske

Mandag 8. juni. 

 24

kl. 10

Nasjonalparkstyret 

Hjerkinn 

Mandag 17.august.

 34

kl. 9

Arbeidsutvalget

Elektronisk

Mandag 5. oktober.

 41

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Ikke best.

Mandag 2. november

 45

kl.  9

Arbeidsutvalget

Elektronisk

Mandag 14. desember.

 51

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Ikke best.

Møtet i nasjonalparkstyret i uke 24 er satt opp med to dager som en mulighet for befaring, om det skulle oppstå behov for / ønske om det.

Klokkeslett er veiledende. Møter i arbeidsutvalget (AU) avholdes som elektronisk møte, kun om det er behov. I tillegg kan komme ekstra møter ved behov (hastesaker) - disse tas normalt elektronisk.
Styremøter holdes normalt på Hjerkinn.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:03.06.2020)