Møteplan 2018

Styret har vedtatt denne møteplanen for 2018:

Dato

Uke

Tid

Utvalg

Sted

Mandag 12. februar.

  7

kl. 9

Arbeidsutvalget

AVLYST - ikke saker

Fredag 9. april

 15

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Hjerkinn.

Mandag 7. mai.

 19

kl.  9

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Mandag 11. juni. og evt. tirsdag 12.

 24

kl. 10

Nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg

Ikke best.

Mandag 27.august.

 35

kl. 9

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Mandag 1. oktober.

 40

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Ikke best.

Mandag 5. november

 45

kl.  9

Arbeidsutvalget

Telefonmøte

Mandag 10. desember.

 50

kl. 10

Nasjonalparkstyret

Ikke best.

Møtet i nasjonalparkstyret i uke 24 er satt opp med to dager som en mulighet for befaring, om det skulle oppstå behov for / ønske om det.

Klokkeslett er veiledende. Møter i arbeidsutvalget (AU) avholdes som telefonmøte om det er behov. I tillegg kan komme ekstra møter ved behov (hastesaker) - disse tas normalt per e-post eller telefon.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:28.03.2018)