Møteplan 2021

Styret har vedtatt denne møteplanen for 2021.

Som det framgår har noen møter alternative datoer og møtet i uke 25 kan bli to-dagers. Oppdateres når endelig bestemt.

Uke

Dato

Utvalg

Sted

1/2

8.1./11.1.

Styret (ekstra – klagesak)

Teams

7

16.2.

NP-konferansen
(Evt. styremøte erstattet av AU-møte 22.2.)

Teams

8

22.2.

AU-møte

Teams

15

 12.4.

Styremøte

Teams

19

10.5.

AU-møte

Teams

25

21.6.
og ev. 22.06.

Styremøte
og evt. befaring

Ikke best.

33

16.8.

AU-møte

Teams

40

4.10.

Styremøte

Ikke best.

44

1.11.

AU-møte

Teams

50

13.12.

Styremøte

Ikke best.

Møtet i nasjonalparkstyret i uke 25 er satt opp med to dager som en mulighet for befaring, om det skulle oppstå behov for / ønske om det.

Klokkeslett er veiledende. Møter i arbeidsutvalget (AU) avholdes som elektronisk møte (Teams), kun om det er behov. I tillegg kan komme ekstra møter ved behov (hastesaker) - disse tas normalt elektronisk.

(Publisert:19.01.2015 Sist endret:24.03.2021)