Arbeidsutvalg

En del motorferdselsaker behandles av arbeidsutvalget
En del motorferdselsaker behandles av arbeidsutvalget, Foto: Dovrefjellrådets arkiv

Arbeidsutvalget kan behandle saker som ikke er av stor betydning for verneverdiene, innenfor rammer satt av styret i delegeringsreglementet.

 

Styret kan velge å nedsette et arbeidsutvalg og har gjort det. Ut fra erfaringene i første periode, valgte styret å redusere AU til 5 personer fra 2012. I 2015 bestemte styret at det i tillegg skal velges tre ikke-personlige vararepresentanter til AU. Disse kalles inn i nummerrekkefølge ved forfall.

Arbeidsutvalget med vara 2016-2019(20): 
Oppføringene er aktive lenker til kontaktopplysninger til det enkelte medlem. 

 Bengt Fasteraune (Dovre kommune) Leder
 Ståle Refstie (Sunndal kommune) Nestleder
 Ingvill Dalseg (Oppdal kommune) Medlem
 Mariann Skotte (Lesja kommune) Medlem
 Hilde Frankmo Tveråen (Folldal kommune) Medlem
   
 Magnhild Vik (Rauma kommune) 1. vara
 Sidsel Pauline Rykhus (Møre og Romsdal FK) 2. vara
 Rolf Jonas Hurlen (Nesset kommune) 3. vara


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2016: 

leder Ola Røtvei
nestleder Ståle Refstie
medlem Bengt Fasteraune
medlem Toril Melheim Strand
medlem Møyfrid Brendryen

 

 2011:

leder Ola Røtvei
nestleder Per Dag Hole
medlem Bengt Fasteraune
medlem Eva Tørhaug
medlem Ståle Refstie
medlem Arne Braut
medlem Gunn Randi Fjæstad
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:05.05.2017)