Arbeidsutvalg

En del motorferdselsaker behandles av arbeidsutvalget
En del motorferdselsaker behandles av arbeidsutvalget, Foto: Dovrefjellrådets arkiv

Arbeidsutvalget kan behandle saker som ikke er av stor betydning for verneverdiene, innenfor rammer satt av styret i delegeringsreglementet.

 

Styret kan velge å nedsette et arbeidsutvalg og har gjort det. Ut fra erfaringene i første periode, valgte styret å redusere AU til 5 personer fra 2012. I 2015 bestemte styret at det i tillegg skal velges tre ikke-personlige vararepresentanter til AU. Disse kalles inn i nummerrekkefølge ved forfall.

Arbeidsutvalget med vara 2020-2023:

Leder

Ola Husa

Risan

Oppdal kommune

ohr@sp.no

993 73 780

Nestleder

Sidsel Pauline

Rykhus

Molde kommune

sidsel.pr@gmail.com

415 65 306

Medlem

Guri

Ruste

Dovre kommune

post@hageseter.no

991 00 846

Medlem

Ståle

Refstie

Sunndal kommune

stale.refstie@sunndal.kommune.no

481 23 126

Medlem

Gry

Sletta

Lesja kommune

gry.sletta@lesja.kommune.no

906 34 035

1.  vara

Per Egil

Solli-Mork

Rauma kommune

per.egil.mork@hotmail.com

986 85 457

2.  vara

Marit

Bjerkås

Trøndelag fylkeskommune

maribje@trondelagfylke.no

971 33 742

3.  vara

Carl

Johansen

Møre og Romsdal fylkeskommune

carl.johansen@mrfylke.no

 957 25 414

 

 

Arbeidsutvalget med vara 2016-2019(20): 
Oppføringene er aktive lenker til kontaktopplysninger til det enkelte medlem. 

 Bengt Fasteraune (Dovre kommune) Leder
 Ståle Refstie (Sunndal kommune) Nestleder
 Ingvill Dalseg (Oppdal kommune) Medlem
 Mariann Skotte (Lesja kommune) Medlem
 Hilde Frankmo Tveråen (Folldal kommune) Medlem
   
 Magnhild Vik (Rauma kommune) 1. vara
 Sidsel Pauline Rykhus (Møre og Romsdal FK) 2. vara
 Rolf Jonas Hurlen (Nesset kommune) 3. vara


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2016: 

leder Ola Røtvei
nestleder Ståle Refstie
medlem Bengt Fasteraune
medlem Toril Melheim Strand
medlem Møyfrid Brendryen

 

 2011:

leder Ola Røtvei
nestleder Per Dag Hole
medlem Bengt Fasteraune
medlem Eva Tørhaug
medlem Ståle Refstie
medlem Arne Braut
medlem Gunn Randi Fjæstad
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:30.09.2020)