Kommunalt kartverk

Mer og mer informasjon blir gjort tilgjengelig gjennom digitale kart. Du vil kunne finne mye nyttig og nødvendig informasjon i kommunenes kartløsninger.

Innsynsløsningene varierer fra kommune til kommune, det samme gjør det som er tilgjengelig via den kommunale kartløsningen.  Vi anbefaler at du besøker hjemmesiden til din kommune og finner de som står om kart der.  Lenke til kommunene i Dovrefjellområdet finner du på framsida vår.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.10.2014)