Velkommen til Moskusstien

Moskusen er et yndet objekt både for guida turer og de som går på egenhånd. Foto: Carl S. Bjurstedt
Moskusen er et yndet objekt både for guida turer og de som går på egenhånd. Foto: Carl S. Bjurstedt

Page in English...    Seite auf Deutsch...

Dovrefjell er, i tillegg til villreinens rike, også moskusens rike. Her finnes den eneste bestanden av moskus i Norge. Om du følger den merkede Moskusstien, har du gode muligheter for å se disse raggete urtidsdyrene.

Du kan treffe på moskus langs hele stien på vestsida av E6, men særlig fra Høgsnyta er moskusen vanlig å se. 

Kart...

Merkepåle med ny logo

Du kan velge rundturer av ulik lengde, fra 4,5 kilometer til 15 kilometer. Start- og endepunkt er Kongsvoll eller Grønbakken. Stien går delvis i fjellbjørkeskog og på snaufjell, og det er mulig å ta en avstikker til utsiktspunktet Høgsnyta (1320 moh.).

På østsida av E6 følger stien Pilegrimsleden, den gamle ferdselsveien fra Oslo til Nidaros. Her er det ikke moskus, men med kikkert kan du ofte se dyr som går på vestsida av E6.

Husk å holde avstand til moskusen!

Hvis moskusen føler seg truet kan den angripe. Den er raskere enn deg (0-60 km/t på et sekund)! Derfor ber vi deg om å gå i en bue rundt dyra hvis du ser dem langs stien. Hold minst 200 meters avstand, så unngår du å forstyrre moskusen. 
Tidlig på sommeren kan det også stå moskus nede i bjørkeskogen, så vær oppmerksom.

Ved å holde deg på Moskusstien bidrar du også til å ta vare på villreinen i området. Det er viktig å redusere trafikken av turgåere innover i Stroplsjødalen, hvor villreinen vandrer.

Stien er merket med trestolper med nasjonalparklogo og i alle stikryss står det infoskilt med kart. Takk for at du følger stien, og god tur!

 

Film om moskusstien...  Her får du vite hvorfor du bør følge stien.

Brosjyre (No/En/Ty - PDF)...

Velkommen til Moskusstien på Dovrefjell (Foto: AJM)

BBC har vært på Dovrefjell og filmet moskus som kjemper om kyrne.   Sir David Attenborough kommenterer - her... Vist på Dagsrevyen bl.a. Filmet i samarbeid med en av de godkjente moskusguidene - Oppdal Safari. På BBC ONE 12. desember.

Klick picture below for full text in English
Klicken Sie auf das Bild unten für den vollständigen Text auf Deutsch

(Publisert:14.05.2018 Sist endret:12.12.2019)

Welcome to the Dovrefjell Musk Ox Trail

The musk ox is a popular object for guided hikes and lone trekkers. Photo: Carl S. Bjurstedt

Dovrefjell is beside the realm of the wild mountain reindeer also the realm of the musk ox. This area is home to Norway’s only musk ox population. If you follow the marked Musk Ox Trail there is a good chance you’ll get to see these shaggy prehistoric animals. Musk oxen are frequently encountered all along the trail west of route E6, but they are most commonly spotted from Høgsnyta. Map of the ...

(Publisert:16.05.2018 Sist endret:12.12.2019)

Willkommen am Moschusochsenweg im Dovrefjell

Der Moschusochsen ist populär für geführte Touren und für diejenigen, die alleine unterwegs sind. Foto: Carl S. Bjurstedt

Dovrefjell ist neben das Reich der wilde Rentierauch das Reich des Moschusochsen. Dieses Gebiet ist das Reich der Moschusochsen. Auf dem markierten Wanderweg haben Sie gute Chancen, die zotteligen Urzeit-Riesen zu Gesicht zu bekommen, die norwegenweit nur hier anzutreffen sind. Auf der Westseite der E6 kann man generell auf Moschusochsen stoßen, im Frühsommer auch weiter unten im Birkenwald. Bei ...

(Publisert:15.05.2018 Sist endret:16.05.2018)