Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet. Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado! Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Protokoll fra XO styremøte 24. april
(Publisert:19.04.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Ikke lett å stikke sammenhengende her. Foto: Statens naturoppsyn / Arne Johs Mortensen
Stikkingen i nedre Stroplsjødalen fjernet!
CSB (Publisert:04.04.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Protokoll styremøte 27. mars er lagt ut
(Publisert:30.03.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Stikking fra Åmotdalshytta mot Larstela. Snøhetta t.v., Larseggen t.h. 
(Arkivfoto - Kirsten Thyrum/Dovrefjellrådet)
Kongsvoll - Reinheim - Åmotsdalshytta er nå stukket
CSB (Publisert:24.03.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Kvisting Kongsvold - Reinheim - Åmotdalshytta
(Publisert:23.02.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Eksplosivleting i skytefeltet (Foto: Forsvaret)
Fra skytefelt til nasjonalpark – høring
CSB (Publisert:03.02.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
<align=left>Nasjonalparkstyret (2 øverste rader) med vara (2 nederste) per januar 2017.<br> 
1. rad - Bengt Fasteraune (Dovre, leder), Ståle Refstie (Sunndal, nestleder), Ingvill Dalseg (Oppdal), Mariann Skotte (Lesja), Hilde Frankmo Tveråen (Folldal), Magnhild Vik (Rauma)<br>
2 rad - Sidsel Rykhus (MR FK), Rolf Jonas Hurlen (Nesset) Kurt Fossum (Tynset), Ellen Haugen Bergsrønning (S-T FK), Iver Erling Støen (OP FK), Bård Sørdal Grasbekk (HE FK)<br>
3 rad - Ola Husa Risan (Oppdal) Synnøve Helland (Oppdal), Toril Melheim Strand (Nesset), Ole Kjell Talberg (Rauma), Jann Erik Dalum, Inger-Lise Vorkinn
<br>4 rad - Egil Eide (Folldal), Merete Myhre Moen (Tynset), Rune Krogh (S-T), Arild Johannes Iversen (MR), Wenche Kristin Haug Almestrand (OP), Gunn Randi Fjæstad (HE)
Nye oppgaver, ny myndighet til nasjonalparkstyret
CSB (Publisert:31.01.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Møteplan 2017
(Publisert:31.01.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Protokoller fra styremøtet 5. januar 2017
(Publisert:30.01.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Snøheimbussen foran Snøhetta, etter skitur på Vesttoppen 5.7.(!)2015
Buss på Snøheimvegen best for villreinen...
CSB (Publisert:26.01.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
178 artiklar totalt. Viser treff 80 - 90
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar