Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet. Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado! Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Styrerepresentanter og vara 2015-2019
Møteplan 2018
(Publisert:16.01.2018 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Denne hytta skulle bygges uten å anlegge vei eller parkeringsplass. Nasjonalparkstyret vil ha inngrepene fjernet og tilbakeført til natur (Sak 53/17). Foto: Lars Børve
Protokoll styremøte 18. desember er klar
(Publisert:05.01.2018 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Gamle styvingstre av alm på Jutneset. Styvingstre blir ofte gamle, og er dermed viktige habitat for mange raudlista artar. I tillegg har styvingstre ein kulturhistorisk verdi.
Foto: Kristin Wangen
Mardalen naturreservat - høyring av forvaltningsplan
CSB (Publisert:03.01.2018 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Moskus på innmark på Kongsvoll om våren. Foto: DNPS / Dovrefjellrådet
Ny forvaltningsplan for moskus
(Publisert:02.01.2018 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Den årlige transporten til Tjønnglupen før jakta. Her trenger vi aldri mase om rapport. Foto: Sivert Sæteren
Kjørebøker - har du sendt inn?
CSB (Publisert:14.12.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Innkalling og sakliste til styremøte 18. desember
CSB (Publisert:12.12.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Rebecca er godt kjend med rein. Tamrein, rett nok. (Foto: Olav Vaagaasøydegard)
Ny medarbeider på Hjerkinn
CSB (Publisert:15.11.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Postlista (snart) ajour
(Publisert:15.10.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Kø for Snøheimbussen - også i framtida. (Foto DNPS/CSB)
Statsbudsjettet 2018: Buss på Snøheimvegen
CSB (Publisert:12.10.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Hit, men ikke lenger!
Protokoller styremøte 2.10. er klare
Carl S. Bjurstedt (Publisert:04.10.2017 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
178 artiklar totalt. Viser treff 60 - 70
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar