Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet. Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado! Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Bengt Fasteraune fortsetter
(Publisert:14.11.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Børset Skog og Veg gjer vegetasjonen dei har rydda klar for å bli henta ut med helikopter.
Ryddar fram att Kongevegen over Dovrefjell
(Publisert:09.10.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Protokoll, styremøtet 1.10.2018
(Publisert:08.10.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Nå kommer post fra oss digitalt
(Publisert:04.10.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
På veg til Viewpoint Snøhetta fekk gjestane naturvegleiing i stiv kuling midt i mot! Synlege frå venstre: Leidar v. villreinsentret Raymond Sørensen, fylkesvaraordfører i Oppland Aud Hove, naturvegleiiar Heidi Vognild, varaordførar i Oppdal Ingvill Dalseg, (leidar i nasjonalparkstyret Bengt Fasteraune) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. (Foto: Rebecca Nedregotten Strand)
Klima- og miljøministeren markerte verneområdeutvidelsen
Reb Strand (Publisert:29.09.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Viewpoint Snøhetta i Hjerkinn LVO m/ BVO mot Svånåtindan og Snøhetta. Foto: Carl S. Bjurstedt ©
Markering av utvida vern i dag 29.9.
CSB (Publisert:29.09.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Fra Åmotsdalen landskapsvernområde. Fremre Åmotshytten (i nasjonalparken) på andre siden av dalen.
Styremøte 1. oktober
CSB (Publisert:24.09.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Markering av utvidet vern 29. september
CSB (Publisert:14.09.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Snøheimbussen foran Snøhetta (Foto: Fylkesmannen i Oppland)
Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt 2019
(Publisert:08.05.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
Illustrasjonsbilete (Foto: R.N.Strand)
Ekstra kontroll i lokale verneområde
DNPS / RNS (Publisert:20.08.2018 Sist endret:18.03.2020)
Les mer»
173 artiklar totalt. Viser treff 30 - 40
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar