Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet. Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado! Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Minst 240 moskus på Dovrefjell
CSB (Publisert:22.04.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Utvalgsleder Eva Irene Falleth (t.h.) overleverte onsdag rapporten om forenklingstiltak i utmarksforvaltningen til statssekretærene Jardar Jensen (KMD) og Hanne Blåfjelldal (LMD) og politisk rådgiver Jens Frølich Holte (KLD).
Uttalelse til utmarksutvalgets rapport.
(Publisert:09.03.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Vi er på Facebook og Twitter
CSB (Publisert:24.02.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Her er løypa stukket i år. Det er brukt bambusstikker.
Vinterstaket til Reinheim
Carl S. Bjurstedt (Publisert:13.02.2015)
Les mer»
Spade, framsmeltet i snøbre. Foto: Kristoffer Dahle
Hva snøbreene skjuler
Carl S Bjurstedt (Publisert:29.01.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Fint dere passer bedre på meg! Foto: Arild Landa
Fjellreven får ekstra vern
Carl S Bj (Publisert:23.01.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Styret feirer de nye hjemmesidene...? Neida - 17-maitoget på Hjerkinn ved grunnlovsjubileet 17. mai 2014. Og nasjonalfjellet bak. Foto:CSB
Dovrefjell nasjonalparkstyre på nett
(Publisert:19.01.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Selv om enkelte oppfatter det slik, er det ikke slik vi stiller oss til forsøk på medvirkning!
Nytt om revisjon av forvaltningsplanen
(Publisert:19.01.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Styremøte 5.1.15
(Publisert:13.01.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
F16 slipper bomber over Dovrefjell
Naturen får skytefeltet tilbake
(Publisert:20.10.2014 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
184 artiklar totalt. Viser treff 140 - 150
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. 16
 19. >
 20. »
Søk i artiklar