Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet. Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado! Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Snøhetta og ny nasjonalparklogo
Styremøte 7.12. - protokoll
CSB (Publisert:21.12.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Dagens bu i Motterudholet. Foto: Vårt inngrepsregister
Fylkesmannen påklager styrets vedtak
(Publisert:17.11.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Mardalsfossen, Mardalen naturreservat ligger til høyre for fossen og elva.
Foto: Bjørn Magne Øverås
Vi har overtatt tre naturreservater
(Publisert:27.10.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Fjellhumle, Bombus balteatus, på fjellsmelle fra Finnshøa, Dovrefjell, juli 2014. Foto: F. Ødegaard
Knutshø: Norsk høyderekord for humlebol
Carl S. Bj (Publisert:03.07.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Hytta i Fokstugu LVO som striden står om
Ekstraordinært styremøte 2.7. - innkalling
CBJ (Publisert:02.07.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Møte i nasjonalparkstyret 11.-12.6. - protokoll
(Publisert:23.06.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Velkommen til boxen!
Besøkssenter villrein åpner 9. juni
(Publisert:28.05.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
På tur i Åmotan (Foto: CSB)
Kurs for guider og andre 2. juni
csb (Publisert:21.05.2015)
Les mer»
Simler med årets kalver 18. mai (Foto: Arne Johs Mortensen - SNO)
Villreinkalvinga er i rute
Arne Johs. Mortensen, SNO (Publisert:20.05.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
178 artiklar totalt. Viser treff 120 - 130
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar