Nasjonalparkmonumentet på Hjerkinnhø. Svånåtindan og Snøhetta bak. Foto: Carl S BjurstedtStroplsjødalen mot Snøhetta og Svånåtindan (til venstre). Foto: Lars BørveVillrein - sky og sårbar, og viktigste grunn for vernet. Foto: Øyvind LerenSnøhetta, gjennom telelinse fra toppen av Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtNasjonalparkmonumentet, Hjerkinnhø. Foto: Carl S BjurstedtVillreinflokk foran Snøhetta. Foto: Øyvind LerenViewpoint Snøhetta (Tverrfjellhytta). Foto: Carl S BjurstedtSnøhetta fra kontoret Foto: Carl S BjurstedtVårskiløperere i Tjønnglupen, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Innover Åmotsdalen på seinvinteren, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP. Larseggen, Drugshøi og Storskrymten bak. (FOTO: C.S. Bjurstedt)På hjemtur fra Åmotdalshytta, Dovrefjell-Sunndalsfjella NP (FOTO: C.S. Bjurstedt)Taust vitne om gamle dager, Tanglægeret, Knutshø LVO (FOTO: C.S. Bjurstedt)Moskus på vårgroen, Kongsvoll i mai. Foto: HJFuruhovdsetra i Knutshø. Foto: Øyvind LerenPå skitur til Fløtatind, Eikesdalsvatna LVO. De vestligste delene av verneområdene, fra Sunndalen, Øksendal og Eikesdal, er topptureldorado! Foto: Vegar BellingmoFullmånen midt i Håmmardalen påskeaften 2018, fra Hildrehjellen i Linndalen, Åmotan-Grøvudalen LVO. Håmmardalen ligger i nasjonalparken, S for Dindalshytta. \n(FOTO: Anine Kierulf)

Dovrefjell nasjonalparkstyre

"...indtil Dovre falder"


Dovrefjell har i lang tid hatt en viktig posisjon i Norges nasjonale bevissthet der Dovrefjell har representert det evige, uforanderlige og trygge. Etter forhandlingene under Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var avsluttende, tok representantene hverandre i hendene og ropte: "Enige og troe, inntil Dovre falder!"

Dovrefjell har vært både barriere og ferdselsvei mellom det Sønnenfjeldske og Nidaros, og i mytene om våre gamle helter måtte de både herdes og finne visdom og livsledsager på Dovrefjell.  Her lever en viktig rest av vår opprinnelige ville fjellrein, og områdene er rike på kulturminner fra slutten av istida og fram til i dag.

"Dovrefjell nasjonalparkstyre" betegner både selve det valgte styret, og organisasjonen med et styre, et arbeidsutvalg og to nasjonalparkforvaltere. Nasjonalparkstyret forvalter verneområdene i Dovrefjell.
Naturmangfoldloven kapittel V Områdevern er basis for forvaltningen - annet regelverk finner du under lesestoff og under det enkelte verneområde (verneforskriftene).

Merk - venstremenyen (ikke på framsida) endres etter hvert som du navigerer på sidene. Viktig for å finne fram!


Nyheter

Fra Lundlia. Omlegging av veien til Lundlia er en av sakene i møtet.
Innkalling til styremøte 7. april, kompetansesamling
CSB (Publisert:01.04.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Jetman over Eikesdalsvatnet. (Fotomontasje)
Søknad om Jetmanflyging avslått av Miljødirektoratet
CSB (Publisert:18.03.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Løa på Stølgjerdesætra i Åmotsdalen.
Saken om Stølgjerdesætra avgjort av Miljødirektoratet
LBO (Publisert:17.03.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Hva mener lokalbefolkningen om fjellet vårt
(Publisert:09.03.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Illustrasjonsfoto: Wikimedia commons.
Yle på moskusfilming
(Publisert:24.02.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
9/12 av det gamle styret 2011-16. 
Fra venstre Ola Røtvei, Arne Braut, Toril Melheim Strand (vara i nytt styre), Møyfrid Brendryen, Bengt Fasteraune (med i nytt styre), Aud Hove, Merete Myhre Moen (vara i nytt styre), Hanne Alstrup Velure, Magnhild vik (med i nytt styre). 
Ståle Refstie, Rolf Jonas Hurlen (begge med i nytt styre) og Gunn Randi Fjæstad (vara i nytt styre) var ikke til stede da bildet ble tatt.
Nytt nasjonalparkstyre er oppnevnt
(Publisert:02.02.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Huff. Lei av snø nå, mamma... (Foto: Statkraft)
Heim til jul!
CSB (Publisert:11.01.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Reinsflokk ved Snøheimvegen (2009) - til venstre i bildet (Foto: Arne Johs Mortensen)
Snøhettareinen liker områdene rundt Snøheim
(Publisert:11.01.2016 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Motorferdsel i utmark eller ei? (Illustrasjonsfoto - Børsjøvegen, Knutshø LVO.) Foto: CBj / DFR
Styremøte 7.12 - innkalling og sakliste
CBj (Publisert:01.12.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
Delegeringsreglement for Dovrefjell nasjonalparkstyre
CSB (Publisert:29.12.2015 Sist endret:15.08.2018)
Les mer»
178 artiklar totalt. Viser treff 110 - 120
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 15
 18. >
 19. »
Søk i artiklar