Besøksforvaltning i Breheimen

"På kanten" under Myrasete i Mørkridsdalen landskapsvernområde.
"På kanten" under Myrasete i Mørkridsdalen landskapsvernområde., Foto: Eldrid Nedrelo


Nedanfor vil vi presentere ei oversikt over dokumenta som dannar kunnskapsgrunnlaget for forvaltninga av Breheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde. Dokumenta dannar også grunnlaget for utarbeiding av besøksstrategien for Breheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde.
(Publisert:20.09.2017)