Villrein i harde tak - nokon gonger med fatalt utfall

Birgit skiljer bukkane
Birgit skiljer bukkane, Foto: Birgit Bilstad

 

År om anna skjer er det ein dyretragedie som går att i fjellet. Bukkar som er i brunst kjem i kamp og filtrar horna sine saman.

Dette tilfelle skjedde på Kleivberget i Breheimen i slutten slutten av september. Jegeren på bildet klarte å skilje dei, men ein bukk var daud allereie. Den andre levde, men klarte ikkje å reise seg. Etter telefon til Fallviltnemnda i Skjåk vart det teke avgjerd om å avlive han.

(Publisert:23.09.2013 Sist endret:25.09.2014)