Tildeling av midlar frå Breheimen utviklingsfond

På styremøte den 17.desember i Stryn, gjorde Breheimen nasjonalparkstyre tildelingar av midlar frå Breheimen utviklingsfond. Totalt vart 1 260 000 kroner fordelt på ulike utvilklingsprosjekt i dei tre kommunane.

Breheimen utviklingsfond vart oppretta i samband med vernevedtaket av Breheimen nasjonalpark og tilgrensande verneområde. Fondet var i utgangspunktet på 4 millionar kroner, men er etter det tredje tildelingsåret nede på kring 900 000 kroner.

Desse prosjekta fekk tildelt midlar:

Søkjar

Prosjekt

Tilsagn

Bolstad-Heltne Sameige

Forprosjekt kulturlandskapssenter i Mørkridsdalen

135 000,-

Jostedalen Bygdelag

Brefestival

65 000,-

Uppigard Sulheim

Restaurering av gamalt seterhus

150 000,-

Skjåk Turløyper

Etableringsstøtte

100 000,-

Skjåk kommune

Merking av skiløyper

20 000,-

Billingen seterpensjonat

Tilrettelegging informasjonspunkt

75 000,-

Fjelleventyret

Vidareutvikling av utmarksaktivitetar i Breheimen

75 000,-

Skjåk kommune

Tilrettelegging for funksjonshemma i verneområde

25 000,-

Breheimen opplevelser

Utvikling av veiledet fjellsport og vinterfriluftsliv

75 000,-

Skjåk Almenning

Utmarksbasert næringsutvilking

150 000,-

Skjåk Utvikling

Marknadsføring av Nasjonalparkfestivalen

40 000,-

Norsk Fjellmuseum

Ny utstilling

100 000,-

Breheimsenteret

Utvikling av nasjonalparkutstillingane

150 000,-

Ottadalen villreinutvalg

Historisk bokprosjekt om villreinen i området

100 000,-

 

 

(Publisert:03.02.2014 Sist endret:25.09.2014)