Tildeling av midlar frå Breheimen utviklingsfond

Vangsen mot Spørteggbreen
Vangsen mot Spørteggbreen, Foto: Liv Byrkjeland - SNO


 

På styremøte den 10.november på Skjolden, gjorde Breheimen nasjonalparkstyre sine første tildelingar av midlar frå Breheimen utviklingsfond. Kring 1 million kroner vart fordlet på ulike prosjekt i dei tre kommunane.

Breheimen utviklingsfond vart oppretta i samband med vernevedtaket av Breheimen nasjonalpark og tilgrensande verneområde. Fondet er på 4 millionar kroner og skal nyttast til naturbasert reiseliv.

På styremøte den 10.november på Skjolden, gjorde Breheimen nasjonalparkstyre sine første tildelingar av midlar frå Breheimen utviklingsfond. Kring 1 million kroner vart fordelt på ulike prosjekt i dei tre kommunane. Desse prosjekta fekk tildelt midlar:

Søkjar

Prosjekt

Tilsagn

Breheimsenteret

Mellombels anlegg for Breheimsenteret.

100 000,-

Breheimsenteret

Forprosjekt for aktivitetspark ved Breheimsenteret.

50 000,-

Jostedal Bygdelag

Ny open hytte på Geisdalshalsane.

210 000,-

Jostedal Bygdelag

Betre system for dotømming på Styggevasshytta.

40 000,-

Bolstad og Heltne Sameige

Forprosjekt for kulturlandskapssenter i Mørkridsdalen

-

Norsk Fjellmuseum

Etablering av informasjonspunkt på Dønfoss

200 000,-

Skjåk Almenning

Ny landbruksvegbru over Sotgrove ved Sota

40 000,-

Skjåk Almenning

Ny hengebru over Tundra elv

25 000,-

Skjåk kommune

Merking av stiar

20 000,-

Skjåk kommune

Ny turbrosjyre – nytt turkart – div. profileringstilbod

150 000,-

Skjåkprosjektet

Geologisk informasjonspunkt

125 000,-

 

Det nye styret vil sette ein ny søknadsfrist for tildelingar frå fondet, truleg ein gong i 2012.

(Publisert:18.12.2011 Sist endret:25.09.2014)