Referat frå møte om oppstart av arbeid med skjøtselsplan og synfaringar den 21. og 22. juni 2016

Sau på beite ved Bølifossen i Mørkridsdalen landskapsvernområde.
Sau på beite ved Bølifossen i Mørkridsdalen landskapsvernområde., Foto: Eldrid Nedrelo


Den 21. og 22. juni starta arbeidet med skjøtselsplan for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Det var mange frammøtte, og særleg grunneigarane viser stort engasjement til dette viktige arbeidet.


Nasjonalparkstyret takkar så mykje for frammøte dei to dagane, og for alle innspel vi har motteke til no!

Referat frå møtet og synfaringane finn du i lenka nedanfor.

(Publisert:01.07.2016 Sist endret:07.09.2018)