Presentasjon av nye nettsider

Bølifossen
Bølifossen, Foto: Liv Byrkjeland - SNO


 

Ny nettside for Breheimen nasjonalparkstyre presentert på styremøte i Gaupne 02.mai 2012.

Her kan brukarar av verneområde finne informasjon om reglar, tiltak som er sett i gong eller i dokument som er knytt til styret sitt arbeid eller fagleg knytt til deira arbeid. Målgruppa er ikkje primært besøkande og turistar. Sekretariatet er ansvarleg for å oppdatere siden og tilpasse dei etter behov. Dei tek gjerne i mot tilbakemeldingar eller framlegg til saker som burde vore publisert her!

Magnus Snøtun (Publisert:17.06.2012 Sist endret:25.09.2014)