Merking av grensepunkt i Breheimen, Mørkridsdalen og Vigdalen

Grensemerking aust for Mørkridsnosi i Luster kommune.
Grensemerking aust for Mørkridsnosi i Luster kommune., Foto: Liv Byrkjeland - SNOJordskifteverket i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord gjennomførde merking av verneområda på vestsida i Breheimen  4. - 9. august 2014.

Det vart brukt helikopter for å frakte tre arbeidsgrupper av folk frå punkt til punkt i fjellet. Statens naturoppsyn deltok på merkinga ein dag. Det var ein del utfordringar med lågt skydekke. Elles gjekk merkinga kjapt og effektivt.

Einskilde stader var det vanskeleg å finne gode landingsplassar for helikopteret. Ved nokre få grensepunkt var det for bratt til å lande. Desse punkta må merkast til fots seinare.

 

Nokre stader var det utfordrande å finne gode landingsplassar for helikopteret.                  Grensemerke
Foto: Liv Byrkjeland - SNO                           Foto: Liv Byrlkeland - SNO

(Publisert:12.08.2014 Sist endret:25.09.2014)