Konstituerande styremøte for nytt nasjonalparkstyre 5. april 2016

Synfaring på Mannen i Jostedalen.
Synfaring på Mannen i Jostedalen., Foto: Eldrid Nedrelo

 


Etter kommune- og fylkestingsvalet hausten 2015, har Mijødirektoratet oppnemnt nye representantar til Breheimen nasjonalparkstyre for perioden 2016-2019. Det nye styret vil bli konstituert i møte den 5. april 2016.

(Publisert:30.03.2016 Sist endret:07.09.2018)