Informasjons- og drøftingsmøte for reiselivet i Luster

Nasjonalparkane våre gir oss særs gode rammer for flotte naturopplevingar! Her frå Vanndalen, innfallsport til Breheimen nasjonalpark, og Jostedalsbreen nasjonalpark i bakgrunnen.
Nasjonalparkane våre gir oss særs gode rammer for flotte naturopplevingar! Her frå Vanndalen, innfallsport til Breheimen nasjonalpark, og Jostedalsbreen nasjonalpark i bakgrunnen., Foto: Eldrid NedreloReiselivsnæringa i Luster kommue er velkommen til informasjons- og drøftingsmøte torsdag 9. februar kl. 18.00 på Gaupnetunet hotell. Påmelding innan 6. februar til olav.grov@luster.kommune.no

Du finn program og meir informasjon om møtet på heimesida til Luster kommune.

(Publisert:05.01.2017 Sist endret:07.09.2018)