Endring i Breheimen nasjonalparkstyre for perioden 2016-2019

Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Tiriltunge (Lotus corniculatus), Foto: Bjørn Dalen

Miljødirektoratet oppnemnde i desember 2017 Ivar Vistekleiven som nytt medlem i Breheimen nasjonalparkstyre. Bakgrunnen for oppnemninga var at Oppland fylkeskommune føreslo Ivar Vistekleiven som nytt styremedlem i staden for Torstein Lerhol. Vi takkar Torstein Lerhol for innsatsen og ynskjer Ivar Vistekleiven velkommen i styret!

Vistekleiven er oppnemnd i brev av 04.12.2017.

 

(Publisert:22.01.2018 Sist endret:07.09.2018)