Årsrapport 2014 frå Statens Naturoppsyn

Lapprose i Tundradalen
Lapprose i Tundradalen, Foto: SNO-Øyvind AngardÅrsrapporten 2014 frå Statens naturoppsyn (SNO) i Breheimen er no tilgjengeleg på nasjonalparkstyret sine heimesider. Rapporten viser at både naturen og kvardagen til naturoppsynet er mangfaldig.


Årsrapport 2014 Statens naturoppsynSNO rapporterer om m.a. villreinteljing, viktig informasjonsarbeid som involverer barn og unge, registrering og overvaking av slåtteenger i Mørkridsdalen, og ulike tiltak som er gjennomført i samarbeid med nasjonalparkstyret og mykje meir.

I samarbeid med nasjonalparkstyret er det gjennomført til saman 14 tiltak i Breheimen i 2014. Du kan m.a. lese meir om kva tiltak som er gjennomført og sjå flotte bilete i rapporten frå Statens naturoppsyn i Breheimen.

(Publisert:10.11.2014 Sist endret:07.09.2018)