Administrativt kontaktutval for Breheimen opprettaDet administrative kontaktutvalet har ein representant frå kvar av kommunane og fylkeskommunane i Breheimen. Utvalet er oppretta for å sikre at forvaltninga av verneområda vert godt integrert i, og samordna med den kommunale/fylkeskommunale forvaltninga. Utvalet hadde sitt første møte i Stryn den 30.01.13.


Administrativt kontaktutval for Breheimen har følgjande samansetjing:

Kommune/fylkeskommune Medlem
Lom kommune Sander Sælthun
Luster kommune Steinulf Skjerdal (vara Jarle Skarthun)
Skjåk kommune Tor Taraldsrud
Oppland fylkeskommune Rigmor Myhre
Sogn og Fjordane fylkeskommune Joar Helgheim


Administrativt kontaktutval for Breheimen er oppretta for å sikre at forvaltninga av verneområda vert godt integrert i, og samordna med den kommunale/fylkeskommunale forvaltninga. Utvalet skal fungere som ei fagleg støttegruppe for nasjonalparkforvaltarane og Breheimen nasjonalparkstyre. 

Du finn referat frå det første møtet i utvalet her.
Føremål og retningsliner for administrativt kontaktutval i Breheimen finn du her.


(Publisert:05.02.2013 Sist endret:25.09.2014)