Vedtekter


Vedtektene set rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmynde.

I brev datert 23. september 2010 frå statsråden i Miljøverndepartementet vart det vedteke at det skulle etablerast eit nasjonalparkstyre for Breheimen i fylka Oppland og Sogn og Fjordane. Vedtektene følgjer brevet.

Vedtektene listar opp føremål, mynde, geografisk avgrensing, samansetning av styret og oppgåver for styret.

Reviderte vedtekter Breheimen nasjonalparkstyre 2015

Vedtekter Breheimen nasjonalparkstyre 2011

Oppnemning av Breheimen nasjonalparkstyre 2011