Sakspapir / saksframlegg


Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)

Sekretariatet førebur saker for nasjonalparkstyret. Desse saksframlegga skal presentere søknaden / situasjonen, vise til aktuell lovhemel og presentere vurderingane og framlegg til vedtak gjort av sekretariatet.

Søknadar til styret som er handsama i arbeidsutvalet er oppsummert i sakspapir, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

 

 2018

Sakspapir / saksframlegg for 2018

(Publisert:19.03.2018 Sist endret:07.11.2018)

2017

Sakspapir / saksframlegg for 2017

(Publisert:23.02.2017 Sist endret:19.03.2018)

2016

Sakspapir / saksframlegg for 2016

(Publisert:29.03.2016 Sist endret:19.03.2018)

2015

Sakspapir / saksframlegg for 2015

(Publisert:01.02.2013 Sist endret:19.03.2018)

2013

Sakspapir / saksframlegg for 2013

(Publisert:01.02.2013 Sist endret:19.03.2018)

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012

Eldrid Nedrelo (Publisert:21.12.2011 Sist endret:19.03.2018)

2011

Sakspapir / saksframlegg for 2011

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:25.04.2012)