Protokoll styremøte


Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Breheimen nasjonalparkstyre. Sekretariatet utarbeider saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokollen er også tilgjengeleg gjennom linken frå denne sida til Offentleg elektronisk postjournal (OEP). Søknadar til styret er oppsummert i sakspapir og protokoll, men originalen er tilgjengeleg gjennom søk i OEP.

Protokollane er sortert etter årstall og nummerert.

 

 2018

Styreprotokollar for 2018

(Publisert:16.04.2018 Sist endret:07.11.2018)

2017

Styreprotokollar for 2017

(Publisert:16.03.2017 Sist endret:11.01.2018)

2016

Styreprotokollar for 2016

(Publisert:14.04.2016 Sist endret:09.12.2016)

2015

Styreprotokollar for 2015

(Publisert:06.05.2015 Sist endret:17.12.2015)

2014

Styreprotokollar for 2014  

(Publisert:06.05.2014 Sist endret:26.01.2015)

2013

Styreprotokollar for 2013

(Publisert:22.04.2013 Sist endret:10.01.2014)

2012

Styremøteprotokollar for 2012

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.04.2013)

2011

Styremøteprotokollar for 2011

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:18.10.2012)