Temakart verneprosess/KU

Mot Tundradalen og kyrkjene
Mot Tundradalen og kyrkjene, Foto: Bjørn Dalen

 

Verneprosessen for Breheimen følgde konsekvensutgreiingsforskrifta i Plan og bygningslova. Det vart derfor utarbeida fleire fagrapportar av ulike fagmiljø. Mykje av registeringane og dei faglege vurderingar er samla i ulike temakart. Bakgrunn og meir detaljar finn ein i sjølve rapportane.