Statens naturoppsyn i Breheimen. Foto: Eldrid NedreloVillrein Foto: P.O.HaugenRåsane i Mørkridsdalen Foto: Liv Byrkjeland - SNOMårådalen mot Raudegga Foto: Bjørn DalenRennande vatn i Mørkridsdalen. Foto: Eldrid Nedrelo

Breheimen

- frå evig is til frodige stølsdalar

I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Verneområdet går frå det meir oseaniske klimaet i vest, over Langfjella, til det typiske kontinentale på austsida. Området strekkjer seg frå kring 100 moh. ved starten av Mørkridsdalen til toppen av Store Hestbrepigg på 2172 moh. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år.

I dag finn ein alt ifrå frodige stølsdalar til karrig høgfjell og isbrear, og Breheimen framstår som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Her er eit breidt spekter av naturopplevingar, landskapsopplevingar og friluftsopplevingar.

Sjå eit utval av bilete i biletgalleriet.


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her

 


Nyhende

Inst i Vigdalen.
Fjerna gran i Vigdalen landskapsvernområde
Eldrid Nedrelo (Publisert:18.10.2012 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Foto: Liv Byrkjeland - SNO
Turstien frå Storatjødni til Dalen er gjenopna
Eldrid Nedrelo (Publisert:11.09.2012 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Det nye informasjonspunktet på Dønfoss er lagt til den lokale butikken
Ny informasjonsportal på Dønfoss
Bjørn Dalen (Publisert:02.07.2012 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Breheimsenteret i Jostedalen før brannen sommaren 2011.
Miljøvernministeren la ned grunnsteinen til nye Breheimsenteret
Magnus Snøtun (Publisert:02.07.2012 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Ny steinklopp i Dalsdalen mot Vigdalen
Steinarbeid på stien mellom Vigdalen og Dalsdalen
Magnus Snøtun (Publisert:18.06.2012)
Les mer»
Tradisjonsberar Ola Kilen risar alm i Dalsdalen
Kurs om restaurering av haustingsskog
(Publisert:27.04.2012 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Mysubytta
Tildelingar til Breheimen nasjonalparkstyre i 2012
Magnus Snøtun (Publisert:16.06.2012 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Bølifossen
Presentasjon av nye nettsider
Magnus Snøtun (Publisert:17.06.2012 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Vangsen mot Spørteggbreen
Tildeling av midlar frå Breheimen utviklingsfond
(Publisert:18.12.2011 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
Villrein
Fagleg gjennomgang av forvaltningsplan
Magnus Snøtun (Publisert:28.11.2011 Sist endret:25.09.2014)
Les mer»
60 artiklar totalt. Viser treff 50 - 60
  1. «
  2. <
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 6
Søk i artiklar