Statens naturoppsyn i Breheimen. Foto: Eldrid NedreloVillrein Foto: P.O.HaugenRåsane i Mørkridsdalen Foto: Liv Byrkjeland - SNOMårådalen mot Raudegga Foto: Bjørn DalenRennande vatn i Mørkridsdalen. Foto: Eldrid Nedrelo

Breheimen

- frå evig is til frodige stølsdalar

I Breheimen finn ein både nokre av dei mest nedbørsrike og dei mest nedbørsfattige områda i landet. Verneområdet går frå det meir oseaniske klimaet i vest, over Langfjella, til det typiske kontinentale på austsida. Området strekkjer seg frå kring 100 moh. ved starten av Mørkridsdalen til toppen av Store Hestbrepigg på 2172 moh. Landskapet har blitt forma av isbrear, skred og andre geologiske prosessar gjennom hundretusener av år.

I dag finn ein alt ifrå frodige stølsdalar til karrig høgfjell og isbrear, og Breheimen framstår som ein av dei mest varierte nasjonalparkane våre. Her er eit breidt spekter av naturopplevingar, landskapsopplevingar og friluftsopplevingar.

Sjå eit utval av bilete i biletgalleriet.


Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her

 


Nyhende

Frå teljing av villrein i Breheimen.
Vis omsyn til villrein i vinterfjellet!
(Publisert:31.01.2017 Sist endret:07.09.2018)
Les mer»
Nasjonalparkane våre gir oss særs gode rammer for flotte naturopplevingar! Her frå Vanndalen, innfallsport til Breheimen nasjonalpark, og Jostedalsbreen nasjonalpark i bakgrunnen.
Informasjons- og drøftingsmøte for reiselivet i Luster
(Publisert:05.01.2017 Sist endret:07.09.2018)
Les mer»
Issoleie i Breheimen.
Velkommen til samling om verdiskaping!
(Publisert:12.04.2016 Sist endret:07.09.2018)
Les mer»
Statens naturoppsyn ser til at alt er som det skal ved sjølvregistreringskassen i Vanndalen.
Kva ønskje har lokale friluftsutøvarar for Breheimen?
(Publisert:04.07.2016 Sist endret:07.09.2018)
Les mer»
Det nye nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndigheit for eit svært variert og mangfaldig område.
Nytt nasjonalparkstyre på plass i Breheimen
(Publisert:08.04.2016 Sist endret:07.09.2018)
Les mer»
60 artiklar totalt. Viser treff 10 - 20
  1. «
  2. <
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 6
  9. >
  10. »
Søk i artiklar