Styredokument

Her finner du oversikt over møteinnkalling, saksframlegg og møteprotokoller.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:23.04.2013)

Innkalling og saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til verneområdestyret i forkant av møtet. Styret har forvaltningsmyndigheit og fattar endeleg vedtak(sjå protokoll)

Protokoll styremøter

Velg årstall og deretter aktuell møteprotokoll.