Protokoll fra styremøtet 02.11.15

Styret som no har vore virksom i 4 år, takket av med sitt siste styremøte 2. november. Det har vore ein interessant periode prega av svært godt samarbeid.

(Publisert:04.11.2015 Sist endret:08.02.2017)