Nytt styremøte

Verneområdestyret avholder nytt styremøte i Hjartdal 14.04.16. Dette er første møte etter at nytt styre blei konstituert og det skal velges leder og nestleder. Styret skal behandle noen dispensasjonssaker, og i tillegg jobbe med revisjon av forvaltningsplanen samt opplegg for besøksforvaltning i landskapsvernområdet. Sakskart finner du under fanen "Styret" og "Styredokument".

(Publisert:07.04.2016 Sist endret:08.02.2017)