Planer og publikasjoner


Under er en oversikt over dokumenter for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde og generell litteratur om verneområdeforvaltningen.

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 1, vern av Børgefjell/Byrkije nasjonalpark, Grane, Hattfjelldal, Røyrvik og Namsskogan kommuner, Nordland og Nord-Trøndelag.

Forskrift om verneplan for Børgefjell, vedlegg 2, vern av Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde, Hattfjelldal kommune, Nordland.

Verneforslag for Børgefjellområdet med konsekvensutredninger

Kongelig resolusjon av 29. august 2003

Forvaltningsplan for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark

NINA-rapport 543 - Verdi- og sårbarhetsvurdering i Børgefjell nasjonalpark

Rundskriv om forvaltning av verneforskrifter

Prosjektplan for utarbeidelse av besøksstrategi

Rapport fra brukerundersøkelse 2017

Rapport nr. 1 -2019 Bruksanalyse reindrift i Børgefjell/Byrkije nasjonalpark

Besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

.