Høring - besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre legger forslag til besøksstrategi for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde ut på høring.

Planutkastet er faglig godkjent av Miljødirektoratet. Gjennom høringen ønsker nasjonalparkstyret innspill fra offentlig forvaltning, lag- og interesseorganisasjoner, næringsaktører mm. på innholdet i strategidokumentet.

Følgende dokumenter inngår i høringen:
Høringsbrev
Besøksstrategidokument

Kunnskapssgrunnlaget som er benyttet er publisert på denne lenken 

Høringsuttalelser sendes innen 01.06.2019 til:

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Epost: fmtltto@fylkesmannen.no

 

Stian Brekkvassmo                                                    Tore Tødås
Styreleder                Nasjonalparkforvalter
(Publisert:12.04.2019 Sist endret:09.08.2019)