Styremøte tirsdag 23.06.2015

Jetnamen
Jetnamen, Foto: Knut Brenne

Tirsdag 23. juni er det styremøte for Byrkije Nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre. Sekretariatet garanterer at alle søknader som kommer inn innen 5. juni vil bli saksbehandlet og lagt frem på førstkommende møte.

Har du en søknad som du ønsker å få behandlet før sommeren må denne være inne hos oss før nevnte frist. Saker som må behandles i styret og som kommer etter fristen vil bli behandlet i første møte etter sommeren (oktober)

Søknader kan sendes pr, mail til tore.todas@fylkesmannen.no

(Publisert:20.05.2015)