Styremøte 8. mars 2016

 Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avholder konstituerende styremøte tirsdag 8. mars 2016. Møtet kombineres med åpning av forvaltningsknutepunktet for Børgefjell nasjonalpark og Børgefjellseminar 2016.

 

Dette er det første møtet etter valg av nytt styre og det skal blandt annet velges leder, nestleder og arbeidsutvalg.

Sakspapirene er lagt ut på denne siden for nedlasting.

(Publisert:04.03.2016 Sist endret:09.08.2019)