Styremøte 30. november 2016

Kvigtind
Kvigtind, Foto: Tore Tødås

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har styremøte onsdag 30. november i Namsskogan familiepark. Faglig rådgivende utvalg for nasjonalparkstyret gjennomfører sitt årlige møte sammen med styret.

(Publisert:28.11.2016 Sist endret:09.08.2019)