Styremøte 30. november 2015

Kvigtind
Kvigtind, Foto: Kjartan Trana


Byrkije nasjonalpaarkhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har styremøte mandag 30. november på Strandli gård. Faglig rådgivende utvalg for nasjonalparkstyret gjennomfører sitt årlige møte sammen med styret.