Styremøte 24. oktober 2016 i Susendal

Ny innfallsport til Børgefjell nasjonalpark. Øyum i Susendal
Ny innfallsport til Børgefjell nasjonalpark. Øyum i Susendal, Foto: Tore Tødås

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre avholder styremøte mandag 24. oktober 2016 i Susendal. Styremøte kombineres med befaring på ny infallsport på Øyum

Styremøtet avholdes på Furuheim gård.

Sakspapirene for styremøte 24.10.2016 kan leses på denne siden

Ny innfallsport Børgefjell nasjonalpark. Øyum i Susendal

(Publisert:15.10.2016)