Styremøte 23. juni 2015

Møterom Børgefjell på forvaltningsknutepunktet for Børgefjell nasjonalpark
Møterom Børgefjell på forvaltningsknutepunktet for Børgefjell nasjonalpark, Foto: Tore Tødås


Byrkije Nasjonalpaarkhkeståavroe/Børgefjell nasjonalparkstyre har styremøte tirsdag 23. juni på forvaltningsknutepunktet i Røyrvik

(Publisert:10.06.2015 Sist endret:09.08.2019)