Stopp spredningen av uønskede fiskearter!

Rotenonbehandling av Klokkartjønna i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Kjartan Trana
Rotenonbehandling av Klokkartjønna i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Kjartan Trana

Spredning av fremmede fiskearter gjennom flytting og utsetting av fisk er en av de største truslene for våre fiskevann. Stor ørret med god kondisjon er et kjennetegn for Børgefjell og mange får oppfylt sine fiskedrømmer i nasjonalparken. Drømmene kan fort bli til mareritt hvis fremmede arter etablerer seg i våre fiskevann. 

Dette fikk vi en påminnelse om denne uken da et fiskevann i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark ble rotenonbehandlet. I Klokkartjønna er rovfisken kanadarøye blitt satt ut, dette er en fremmed art som har stor påvirkning på den naturlige fiskebestanden.

Pga. faren for spredning til større vann nedstrøms valgte statlige myndigheter å bruke 700.000 kr. på å rotenonbehandle vannet for å få fjernet kanadarøya, dette etter flere år med intensivt garnfiske for å bli kvitt rovfisken. Kanadarøye er en rovfisk som lever av annen fisk. Forvaltningen for Børgefjell deltok i aksjonen for å skaffe seg kompetanse på tiltaket. 

For Børgefjell vil innføring av nye arter være en katastrofe, de fleste vannene er rene ørretvann som fort kan bli ødelagt hvis nye arter settes ut og får etablert seg.

Ørekyta er en slik uønsket art som vi ikke vil å ha i nasjonalparken. Ørekyta finnes i en del vassdrag utenfor parken, men er ikke påvist i Børgefjell utenom de delene av Namsen som går gjennom nasjonalparken. 

Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag har uttalt at det vil være en katastrofe å få ørekyte i Børgefjell, noe det gis en forklaring på i denne videoen 

Vi ber alle som ferdes i Børgefjell om å rapportere til forvaltningen hvis det oppdages vann med andre fiskearter en ørret. Dette for at vi tidligst mulig kan vurdere tiltak. Hvis det er satt ut fisk vil dette bli anmeldt.

Vi oppfordrer med dette alle om ikke å flytte fisk eller bruke fisk til levende agn. Dette er forbudt.

Se også NRKs reportasje om aksjonen på denne lenken

(Publisert:03.07.2015)