Spørreundersøkelse om ferdselsforbud på Stekenjokk

På tur mot Jetnamsvatnet
På tur mot Jetnamsvatnet


Nasjonalparkstyret gjennomfører nå en spørreundersøkelse om hvordan Länsstyrelsens beslutningen om å stenge fjellområdene rundt Stekenjokkveien i Sverige påvirker de besøkende i Børgefjell nasjonalpark. Undersøkelsen er et samarbeid med Länsstyrelens i Jämtland som gjennomfører en tilsvarende undersøkelse.


(Publisert:12.06.2015)