Protokoll fra styremøte 30.11.2015

Storelvdal-Urrehketjahke-Sklettfjellet
Storelvdal-Urrehketjahke-Sklettfjellet, Foto: Steinar Johansen

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gjennomførte styremøte 30.11.2015 på Strandli gård, Fiplingdalen. Protokoll fra møtet er nå lagt ut på våre hjemmesider på denne lenken

(Publisert:11.12.2015)

Det blir ikke ferdselsforbud på Stekenjokk i 2017

Steinskvett

Länsstyrelsen i Jämtland har kunngjort at det ikke blir innført ferdselsforbud på Stekenjokk sommeren 2017. 

(Publisert:01.06.2017)