Protokoll fra styremøte 23.06.2015

Myrull  ved Jengelen. Foto: Gunnar Rofstad
Myrull ved Jengelen. Foto: Gunnar Rofstad

Byrkije nasjonalpaarhkeståvroe/Børgefjell nasjonalparkstyre gjennomførte styremøte 23.06.2015 på Forvaltningsknutepunktet i Røyrvik. Protokoll fra møtet er nå lagt ut på våre hjemmesider.

(Publisert:02.07.2015)