Ørekyte i Børgefjell?


Ørekyt, en problemfisk på veg inn i Børgefjell nasjonalpark?

Børgefjell Nasjonalpark er viden kjent for sine gode fiskevann med ørret av god kvalitet. Spørsmålet nå er om disse trues av ørekyte. I Namsvatnet, sør for nasjonalparken er det store mengder ørekyte. Ørekyta har gått nedstrøms Namsvatnet og er på tur inn i nasjonalparken, dette gjelder elva Namsen som ligger i nasjonalparken. Men kan den komme videre inn i parken?

I videoen nedenfor som er filmet fra Namsvatnet gis det en forklaring på hvilken trussel ørekyten innebærer.

(Publisert:27.11.2014 Sist endret:12.04.2019)