Ferdselsforbud på Stekenjokkfjellet 10. juni - 10. juli 2018

FERDSELSFORBUD:FOTO: KJARTAN TRANA / NRK
FERDSELSFORBUD:FOTO: KJARTAN TRANA / NRK

Länsstyrelsen i Jämtland har innført ferdselsforbud på Stekenjokk i perioden 10. juni - 10 juli 2018. Hensikten med ferdselsforbudet er å beskytte hekkende fulger mot reirplyndring.

Som for tidligere år er det innført ferdselsforbud på Stekenjokk. Forbudet gjelder i Jämtlands län, dvs. mot sørøstre del av Børgefjell nasjonalpark.

Nytt av året er at det er gjort unntak for stien inn til Jetnamsvatnet. Her er det åpnet for ferdsel langs merket sti fra Villmarksvegen og inn til riksgrensen som kan benyttes i forbudsperioden. Ut over dette vil ikke søndre deler av Børgefjell nasjonalpark være blir tilgjengelig fra svensk side i denne perioden.

Länsstyrelsens vedtak med kart over området ligger på denne lenken

(Publisert:06.06.2018 Sist endret:09.08.2019)